mdallstore.com

Deniz Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları ( Tamamı Çözümlü )

İndirimli Fiyat : 20,84
İndirimli Fiyat : 20,84 TL
Sepete Ekle
9786059263467
484195
Deniz Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları ( Tamamı Çözümlü )
Deniz Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları ( Tamamı Çözümlü )
20.84
ÖNSÖZ

Pratik çalışmalar hukuk eğitiminde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu
sayede hukuk öğrencisine almış olduğu teorik bilgileri somut hukuki
uyuşmazlığa uygulama yetisi kazandırılmaktadır. Eskiden "kur pratik" denilen
haftada bir saatlik uygulama derslerinde mahkeme içtihatları yorumlanır yada
hukuk hocasının sanal olarak kurguladığı problem çözülürdü. Bolonya
süreciyle birlikte hukuk derslerinin saatlerinin azaltılmasına rağmen pratik
çalışma yapma geleneğini devam ettirmeye çalıştık.
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2011 yılından bu yana
okuttuğum Deniz Ticaret Hukuku dersinde yetiştirebildiğimiz ölçüde
sınavlardan önce pratik çalışma yaptık. Gerek ara sınav gerekse de final
sınavlarında olay sorusu sorarak öğrencilerin hukuki sorunları çözme
yeteneklerini artırmalarına yardımcı olmayı hedefledik. İşte bu kitap büyük
ölçüde sınavda sorduğumuz sorular ve çözdüğümüz pratik çalışmalardan
oluşmaktadır.
Kadim dostum Vedat CARBAŞ Bey, deniz ticaret hukukunda pratik
çalışma kitabının bulunmadığını, öğrencilerin böyle bir kitaba ihtiyaçlarının
olduğunu sürekli vurguluyordu. Onun ısrar ve ikna çabaları sonucunda bu
kitabı yazmaya karar verdim. Sınavların yaklaşması nedeniyle de kısa sürede
bitirmeye gayret ettik.
Kitapta her olayla ilgili açıklamalarda hukuki problem çözme formatına
uyulmaya özen gösterildi. Hukuki problemleri çözerken öncelikle uyuşmazlığı
çok dikkatli okuyarak vasıflandırmak gereklidir. Vasıflandırmayı yaptıktan
sonra uyuşmazlıkla ilgili hukuki bilgiler verilmelidir. Verilen bu hukuki bilgiler
somut olaya uygulanarak çözüme gidilmelidir. Ancak bu kitapta öğrencilere
kısa hatırlatma yapmak düşüncesiyle hukuki bilgi kısmı biraz geniş
tutulmuştur. Ayrıca, öğrencinin Kanunla aşinalığını sağlamak düşüncesiyle
ilgili kanun metinleri konunun akışı içerisinde çözümün içine yerleştirilmiştir.
Tabii ki, sınavlarda bu kadar geniş bilgi vermek ve kanun metinlerini doğrudan
aktarmak öğrencilerden beklenmez.
Kitabın yazılmaya başlamasından en son tashihlere kadar her
aşamasında değerli çalışma arkadaşlarım Av. Gözde GÜNDAY ve
Stj.Av.Beliz ÖZKIRIM'ın fedakarane bir şekilde yardımları oldu, kendilerine
minnettarım. Ayrıca, kapak tasarımını ve sayfa tasarımını estetik ve titiz bir
çalışmayla gerçekleştiren Berrin DOĞRUL Hanımefendiye ve kitabı yazma
fikrinin oluşmasından itibaren geçen süreçte teşvikleri için Vedat CARBAŞ
Beye çok teşekkür ediyorum.
Kitabın öğrencilere ve ilgilenenlere yararlı olmasını diliyorum.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V

KISALTMALAR XV

GEMİLERİN TABİYETİ

BAYRAK ÇEKME

OLAY - 1 3

- Türk Bayrağı Çekme Hakkı

- Anonim Şirkete Ait Olan Gemilerde Türk Bayrağı Çekme

Hakkının Kullanılması ve Şartları

ÇÖZÜM 4

OLAY-2 7

- Gerçek Kişiye Ait Bir Geminin Türk Bayrağı Çekme Hakkı

- Yabancı Ülke Bayrağı Çekilmiş Bir Gemiye Türk Bayrağı

Çekilmesi

- Bareboat Charter ile Gemi Kirası

- Gemi Tasdiknamesi / Bayrak Şahadetnamesi

- Gemi Tasdiknamesi veya Bayrak Şahadetnamesi Taşımayan

Gemilere Uygulanan Yaptırımlar

ÇÖZÜM 8

GEMİ MÜLKİYETİ

OLAY - 3 13

- Gemi Mülkiyetinin Kazanılması ve Şartları

- Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Devir Şekilleri

- Sicile Güven İlkesi

- Yolsuz Tescil

- Gemi İpoteği

- Gemi Mülkiyetinin Zamanaşımı ile Kazanılması

- Olağan Zamanaşımı

- Olağanüstü Zamanaşımı

- Anonim Şirket Tarafından Malik Olunan Gemiye

Türk Bayrağı Çekilmesi

ÇÖZÜM 14

GEMİ İPOTEĞİ

OLAY - 4 25

- Gemi İpoteği ve Şartları

- Yapı İpoteği

- İpotek Hakkının Sicile Tescili

- Yapı İpoteğinin Sicile Tescili

- Üzerinde İpotek Tesis Edilen Gemi Mülkiyetinin Devri

- İpotekli Alacağın Muacceliyet Kazanması

ÇÖZÜM 26

OLAY - 5 29

- Rehin Konusu Malın Alacaklıya Verilmesi

- Lexcommissoria yasağı

- Yapı İpoteği

- Yapı İpoteğinin Sicile Tescili

ÇÖZÜM 30

OLAY - 6 33

- Sigorta Tazminatı

- Sigortacının Sigorta Tazminatının Kapsamı ve Borçtan

Kurtulduğu Haller

- Geminin Sigorta Bedelinin İpotekli Alacaklıya Ödenmesi

- Kaptanın Kurtarma Yükümlülüğü

ÇÖZÜM 34

GEMİ KİRASI SÖZLEŞMELERİ

OLAY - 7 39

- Gemi Kira Sözleşmeleri

- Gemi Sicilindeki Şerhin Etkisi

- Gemi Mülkiyetinin Kazanılması ve Şartları

ÇÖZÜM 40

OLAY - 8 43

- Gemi Kira Sözleşmeleri

- Gemi Sicilindeki Şerhin Etkisi

- Yabancı Ülke Bayrağı Çekilmiş Bir Gemiye Türk Bayrağı

Çekilmesi

- Kiralanan Geminin El Değiştirmesi

ÇÖZÜM 44

DONATANIN SORUMLULUĞU

OLAY - 9 49

- Donatanın Sorumluluğunun 6762 Sayılı Eski

- Ticaret Kanunu ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa

Göre Karşılaştırılması

- Gemi İşletme Müteahhidi Kavramı

- Gemi adamlarının kusuru sebebiyle üçüncü kişilere vermiş

olduğu zararlarda Donatanın Sorumluluğu

- 1976 Tarihli Deniz Alacakların Karşı Mesuliyetin

Sınırlandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme

(LLM)

- Özel Çekme Hakkı (Special DrawingRights)

- İhmal yada Pervasızca Hareket Durumunda Donatanın

Sorumluluğu

- Sorumluluk Sınırının Hesaplanması

ÇÖZÜM 51

OLAY - 10 59

- Petrol Kirliliği Sebebiyle Verilen Zararlardan

Donatanın Sorumluluğu

- Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğuna

Dair Uluslararası Sözleşme ve Şartları

- 2872 sayılı Çevre Kanununa Göre Donatanın Sorumluluğu

- 1976 Tarihli Deniz Alacakların Karşı Mesuliyetin

Sınırlandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme

(LLM)

- Özel Çekme Hakkı (Special DrawingRights)

- Sorumluluk Sınırının Hesaplanması

ÇÖZÜM 61

NAVLUN SÖZLEŞMESİ VE

TAŞIYANIN SORUMLULULUĞU

OLAY - 11 67

- Navlun Sözleşmesi ve Niteliği

- Gemi Kira Sözleşmeleri Bareboat Charter ve

Charter Withdemise

- Gemi Siciline Şerh Verilebilecek Haklar

ÇÖZÜM 68

OLAY - 12 71

- Navlun Sözleşmesi

- Taşıyanın Yükleme ve İstiflemeden Sorumluluğu

- Taşıyanın Zıya ve Hasardan Sorumluluğu

- FIO/FIOS Klozları

- Teknik kusur/ticari kusur ayrımı

ÇÖZÜM 72

OLAY - 13 75

- Navlun Sözleşmesi

- Taşıyanın Eşyanın Geç Tesliminden Sorumluluğu

- Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması

- Taşıyanın Sorumluluğunu Kaldıran Haller

76

OLAY - 14 81

- Navlun Sözleşmesi

- Taşıyanın Eşyanın Geç Tesliminden Sorumluluğu

- Geç Teslim Edilen Eşyanın Zayi Olmuş Sayılması Ha
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ

   Pratik çalışmalar hukuk eğitiminde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu
   sayede hukuk öğrencisine almış olduğu teorik bilgileri somut hukuki
   uyuşmazlığa uygulama yetisi kazandırılmaktadır. Eskiden "kur pratik" denilen
   haftada bir saatlik uygulama derslerinde mahkeme içtihatları yorumlanır yada
   hukuk hocasının sanal olarak kurguladığı problem çözülürdü. Bolonya
   süreciyle birlikte hukuk derslerinin saatlerinin azaltılmasına rağmen pratik
   çalışma yapma geleneğini devam ettirmeye çalıştık.
   Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2011 yılından bu yana
   okuttuğum Deniz Ticaret Hukuku dersinde yetiştirebildiğimiz ölçüde
   sınavlardan önce pratik çalışma yaptık. Gerek ara sınav gerekse de final
   sınavlarında olay sorusu sorarak öğrencilerin hukuki sorunları çözme
   yeteneklerini artırmalarına yardımcı olmayı hedefledik. İşte bu kitap büyük
   ölçüde sınavda sorduğumuz sorular ve çözdüğümüz pratik çalışmalardan
   oluşmaktadır.
   Kadim dostum Vedat CARBAŞ Bey, deniz ticaret hukukunda pratik
   çalışma kitabının bulunmadığını, öğrencilerin böyle bir kitaba ihtiyaçlarının
   olduğunu sürekli vurguluyordu. Onun ısrar ve ikna çabaları sonucunda bu
   kitabı yazmaya karar verdim. Sınavların yaklaşması nedeniyle de kısa sürede
   bitirmeye gayret ettik.
   Kitapta her olayla ilgili açıklamalarda hukuki problem çözme formatına
   uyulmaya özen gösterildi. Hukuki problemleri çözerken öncelikle uyuşmazlığı
   çok dikkatli okuyarak vasıflandırmak gereklidir. Vasıflandırmayı yaptıktan
   sonra uyuşmazlıkla ilgili hukuki bilgiler verilmelidir. Verilen bu hukuki bilgiler
   somut olaya uygulanarak çözüme gidilmelidir. Ancak bu kitapta öğrencilere
   kısa hatırlatma yapmak düşüncesiyle hukuki bilgi kısmı biraz geniş
   tutulmuştur. Ayrıca, öğrencinin Kanunla aşinalığını sağlamak düşüncesiyle
   ilgili kanun metinleri konunun akışı içerisinde çözümün içine yerleştirilmiştir.
   Tabii ki, sınavlarda bu kadar geniş bilgi vermek ve kanun metinlerini doğrudan
   aktarmak öğrencilerden beklenmez.
   Kitabın yazılmaya başlamasından en son tashihlere kadar her
   aşamasında değerli çalışma arkadaşlarım Av. Gözde GÜNDAY ve
   Stj.Av.Beliz ÖZKIRIM'ın fedakarane bir şekilde yardımları oldu, kendilerine
   minnettarım. Ayrıca, kapak tasarımını ve sayfa tasarımını estetik ve titiz bir
   çalışmayla gerçekleştiren Berrin DOĞRUL Hanımefendiye ve kitabı yazma
   fikrinin oluşmasından itibaren geçen süreçte teşvikleri için Vedat CARBAŞ
   Beye çok teşekkür ediyorum.
   Kitabın öğrencilere ve ilgilenenlere yararlı olmasını diliyorum.

   İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ V

   KISALTMALAR XV

   GEMİLERİN TABİYETİ

   BAYRAK ÇEKME

   OLAY - 1 3

   - Türk Bayrağı Çekme Hakkı

   - Anonim Şirkete Ait Olan Gemilerde Türk Bayrağı Çekme

   Hakkının Kullanılması ve Şartları

   ÇÖZÜM 4

   OLAY-2 7

   - Gerçek Kişiye Ait Bir Geminin Türk Bayrağı Çekme Hakkı

   - Yabancı Ülke Bayrağı Çekilmiş Bir Gemiye Türk Bayrağı

   Çekilmesi

   - Bareboat Charter ile Gemi Kirası

   - Gemi Tasdiknamesi / Bayrak Şahadetnamesi

   - Gemi Tasdiknamesi veya Bayrak Şahadetnamesi Taşımayan

   Gemilere Uygulanan Yaptırımlar

   ÇÖZÜM 8

   GEMİ MÜLKİYETİ

   OLAY - 3 13

   - Gemi Mülkiyetinin Kazanılması ve Şartları

   - Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Devir Şekilleri

   - Sicile Güven İlkesi

   - Yolsuz Tescil

   - Gemi İpoteği

   - Gemi Mülkiyetinin Zamanaşımı ile Kazanılması

   - Olağan Zamanaşımı

   - Olağanüstü Zamanaşımı

   - Anonim Şirket Tarafından Malik Olunan Gemiye

   Türk Bayrağı Çekilmesi

   ÇÖZÜM 14

   GEMİ İPOTEĞİ

   OLAY - 4 25

   - Gemi İpoteği ve Şartları

   - Yapı İpoteği

   - İpotek Hakkının Sicile Tescili

   - Yapı İpoteğinin Sicile Tescili

   - Üzerinde İpotek Tesis Edilen Gemi Mülkiyetinin Devri

   - İpotekli Alacağın Muacceliyet Kazanması

   ÇÖZÜM 26

   OLAY - 5 29

   - Rehin Konusu Malın Alacaklıya Verilmesi

   - Lexcommissoria yasağı

   - Yapı İpoteği

   - Yapı İpoteğinin Sicile Tescili

   ÇÖZÜM 30

   OLAY - 6 33

   - Sigorta Tazminatı

   - Sigortacının Sigorta Tazminatının Kapsamı ve Borçtan

   Kurtulduğu Haller

   - Geminin Sigorta Bedelinin İpotekli Alacaklıya Ödenmesi

   - Kaptanın Kurtarma Yükümlülüğü

   ÇÖZÜM 34

   GEMİ KİRASI SÖZLEŞMELERİ

   OLAY - 7 39

   - Gemi Kira Sözleşmeleri

   - Gemi Sicilindeki Şerhin Etkisi

   - Gemi Mülkiyetinin Kazanılması ve Şartları

   ÇÖZÜM 40

   OLAY - 8 43

   - Gemi Kira Sözleşmeleri

   - Gemi Sicilindeki Şerhin Etkisi

   - Yabancı Ülke Bayrağı Çekilmiş Bir Gemiye Türk Bayrağı

   Çekilmesi

   - Kiralanan Geminin El Değiştirmesi

   ÇÖZÜM 44

   DONATANIN SORUMLULUĞU

   OLAY - 9 49

   - Donatanın Sorumluluğunun 6762 Sayılı Eski

   - Ticaret Kanunu ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa

   Göre Karşılaştırılması

   - Gemi İşletme Müteahhidi Kavramı

   - Gemi adamlarının kusuru sebebiyle üçüncü kişilere vermiş

   olduğu zararlarda Donatanın Sorumluluğu

   - 1976 Tarihli Deniz Alacakların Karşı Mesuliyetin

   Sınırlandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme

   (LLM)

   - Özel Çekme Hakkı (Special DrawingRights)

   - İhmal yada Pervasızca Hareket Durumunda Donatanın

   Sorumluluğu

   - Sorumluluk Sınırının Hesaplanması

   ÇÖZÜM 51

   OLAY - 10 59

   - Petrol Kirliliği Sebebiyle Verilen Zararlardan

   Donatanın Sorumluluğu

   - Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğuna

   Dair Uluslararası Sözleşme ve Şartları

   - 2872 sayılı Çevre Kanununa Göre Donatanın Sorumluluğu

   - 1976 Tarihli Deniz Alacakların Karşı Mesuliyetin

   Sınırlandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme

   (LLM)

   - Özel Çekme Hakkı (Special DrawingRights)

   - Sorumluluk Sınırının Hesaplanması

   ÇÖZÜM 61

   NAVLUN SÖZLEŞMESİ VE

   TAŞIYANIN SORUMLULULUĞU

   OLAY - 11 67

   - Navlun Sözleşmesi ve Niteliği

   - Gemi Kira Sözleşmeleri Bareboat Charter ve

   Charter Withdemise

   - Gemi Siciline Şerh Verilebilecek Haklar

   ÇÖZÜM 68

   OLAY - 12 71

   - Navlun Sözleşmesi

   - Taşıyanın Yükleme ve İstiflemeden Sorumluluğu

   - Taşıyanın Zıya ve Hasardan Sorumluluğu

   - FIO/FIOS Klozları

   - Teknik kusur/ticari kusur ayrımı

   ÇÖZÜM 72

   OLAY - 13 75

   - Navlun Sözleşmesi

   - Taşıyanın Eşyanın Geç Tesliminden Sorumluluğu

   - Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması

   - Taşıyanın Sorumluluğunu Kaldıran Haller

   76

   OLAY - 14 81

   - Navlun Sözleşmesi

   - Taşıyanın Eşyanın Geç Tesliminden Sorumluluğu

   - Geç Teslim Edilen Eşyanın Zayi Olmuş Sayılması Ha
   Stok Kodu
   :
   9786059263467
   Boyut
   :
   160-240
   Sayfa Sayısı
   :
   137
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2017-01
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   2.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat
Stokta yok